Logo

logo mobiel

In Memoriam: Erik Stormink

 Image 1

Love, baby - love. That’s the secret. - Louis Armstrong

 
Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Erik Stormink. Na een intense tijd als gevolg van de ziekte ALS is Erik op dinsdag 13 februari ingeslapen in bijzijn van zijn naasten.
 
Jarenlang was Erik betrokken bij IJsseljazz als vrijwilliger, sponsorwerver, opbouwer en vliegende keep. Hij was één van de drijvende krachten achter het succes van het festival. Tot het laatst bleef hij zich inzetten. We zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.
 
Net zoals in zijn beste tijden bleef Erik ook in de laatste tijd positief om zich heen kijken. Zoals hij zelf tijdens een bezoek zei: “Zolang ik nog om mijn jongens kan lachen, is het mij alles waard”. En zo herinneren wij ons hem graag: lachend, temidden van familie en vrienden, genietend van het leven.
 
Wij wensen Jolanda, Daan & Stijn, familie en vrienden veel sterkte in de komende tijd.
 
Rust zacht, Erik.
 
Namens bestuur en vrijwilligers van Stichting IJsseljazz,
 
Bart van der Meij, voorzitter
Rob van Essen, oud-voorzitter

Meer artikelen...

Logostrip IJsseljazz